Me mõtleme roheliselt
Esileht >  Me mõtleme roheliselt

Hörmann tunneb vastutust meie keskkonna ja tuleviku ees

Pereettevõttena on Hörmann alati tundnud vastutust järeltulevate põlvede ees. Vastutust oma töötajate, Hörmanni toodete, tootmises kasutatavate ressursside ja meie keskkonna säilimise ees. Täna pühendume sellele vastutusele enam kui kunagi varem.


Säästvalt toodetud ehituselemendid

Säästvalt toodetud ehituselemendid

Hörmanni tooteid ja valmistamisprotsesse nagu ka tervet organisatsiooni kontrollitakse ja arendatakse pidevalt. See kehtib nii kvaliteedi, energiaefektiivsuse, keskkonna- ja tervisekaitse kui ka tööohutuse puhul. Seejuures annavad kõik Hörmanni töötajad oma panuse ühise eesmärgi saavutamisse integreeritud kvaliteedi-, keskkonna-, energia- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide (DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 ja BS OHSAS 18001) raamides tegutsemise kaudu. Ettevõttesisesed lühikesed otsustusteed ja avatud ning usalduslik omavaheline suhtlus toetavad olemasolevaid juhtimissüsteeme.


Hea keskkonnale – aastas 16000 tonni CO² vähem

Hea keskkonnale – aastas 16000 tonni CO₂ vähem

Hörmann vähendab oma aastast CO₂ emissiooni ca 16000 tonni võrra, nt taastuvenergia kasutamise läbi. Samaaegselt ühendatakse tulevikus, kus see on vähegi võimalik, Hörmanni tehased otse kohalike tuulegeneraatorite võrgustikuga. Nende sammudega vähendame tõhusalt meie CO₂ -jalajälge ja seda teed jätkame eksitamatult ka edaspidi.


Innovaatiline tehnika, intelligentsed süsteemid – et aastas oleks tagatud 365 päeva kliimakaitset

Innovaatiline tehnika, intelligentsed süsteemid – et aastas oleks tagatud 365 päeva kliimakaitset

Innovaatiliste moodul-koostootmisjaamadega paljudes Hörmanni tehastes ja intelligentse energiajuhtimissüsteemiga investeerime puhtamasse tulevikku. Nende meetmetega väheneb CO₂-emissioon oluliselt ning samal määral tõuseb kõikide osaliste keskkonnateadlikkus – ja seda jäädavalt.


Ressursside säästmine, kliimakaitse suurendamine – palju väikseid meetmeid suure eesmärgi saavutamiseks

Ressursside säästmine, kliimakaitse suurendamine – palju väikseid meetmeid suure eesmärgi saavutamiseks

Kliimakaitse algab Hörmanni jaoks juba pisiasjadest: ainult siis, kui me kontrollime oma igapäevast käitumist, on võimalik tuvastada, kus on need kohad, kus on võimalik veelgi rohkem energiat säästa ja veel teadlikumalt ressurssidega ümber käia. See järjepidev kohustus meie keskkonna suhtes kajastub meetmetes nagu taaskasutatud paberi ja CO₂ emissioonide neutraalse postiteenuse kasutamine või transpordipakendite taaskasutus.


Säästvalt toodetud tooted säästlikele projektidele

Säästvalt toodetud tooted säästlikele projektidele

Alates toorainete hankimisest, toomisest kuni valmistoodete logistikani – keskkonna ja ressursside säästmine mängib Hörmanni jaoks igas tootmisprotsessi faasis alati olulist rolli. Hörmann toodab juba praegu keskkonnasäästlikult. Säästvalt toodetud ja sertifitseeritud ehituselemendid nagu näiteks multifunktsionaalsed uksed leiavad kasutust innovaatilistes ehitusprojektides: suurfirma Unilever ja ajakirja Spiegel peahooned Hamburgi Hafencity linnaosas on mainekad näited sellest jätkusuutlikust suunitlusest.
Hörmanni tooteid kasutatakse lisaks sellele ka sellistes projektides, mis aitavad otseselt kliimakaitsele kaasa: nagu näiteks tuulegeneraatoritele paigaldatud Hörmanni terasuksed.